Hình thức đặt hàng

Sản phẩm mới

Màng nhựa PS

Giá : Liên hệ

: 12/10/2021

Màng nhựa PP

Giá : Liên hệ

: 12/10/2021

Màng nhựa PET

Giá : Liên hệ

: 12/10/2021

Hộp cơm 5 ngăn HT25

Giá : Liên hệ

: 22/09/2021

Ly nhựa PS A013 trong

Giá : Liên hệ

: 20/09/2021

Tin tức mới

Hợp tác kinh doanh

: 24/09/2020

Tuyển dụng

: 24/09/2020